Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заң

27.02.2018

Мемлекеттік қызметішінің әдебі және мінез-құлық нормалары

11.01.2018

Мемлекеттік қызметшілердің әдеп стандарттарының жаднамасы

11.01.2018

Мемлекеттік қызметшілердің іскерлік киімі туралы негізгі ұсынымдары

13.03.2017

Қазақстан Республикасынының "Мемлекеттiк қызмет туралы" заңы

13.02.2017

Жауапты мемлекеттік қызмет атқаратын адамдар, т.б. болып табылатын адамдармен алынған сыйлықтарды мемлекеттік мүлікті басқаруға қатысты уәкілетті органға немесе жергілікті атқарушы органдарға өткізу туралы жадынама